Reklama
  • Poniedziałek, 27 czerwca 2016 (14:00)

    Chcę rozwodu. Od czego zacząć?

Umieść w pozwie wszystkie istotne informacje i złóż go w sądzie.

Pani Ewa ma dość agresji męża i jego pijaństwa. Chce rozwodu.

Reklama

– Gdzie złożyć pozew i co w nim napisać? – zapytała. – Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (patrz ramka). Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsce zamieszkania. – Co w nim napisać?

– Trzeba podać m.in. nazwę i adres sądu. Dane stron – pozwanego (męża) i powódki (pani). Nazwiska świadków, fakty i dowody, uzasadniające wniosek o rozwód. A także wnioski, np. o alimenty, podział majątku. Oraz plan wychowawczy, który jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (kto o czym decyduje i za co płaci) i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie W uzasadnieniu należy opisać okoliczności zawarcia małżeństwa oraz rozpadu pożycia, poinformować, czy macie dzieci i ich wiek.

Trzeba napisać, czy podjęliście próbę rozwiązania sporu. Jeśli nie, wyjaśnić dlaczego. Pozew należy podpisać i podać datę. – Sąd zawsze orzeka winę?

– Zasadniczo tak. Może tego nie robić na wasze zgodne żądanie. – Jak przebiega rozprawa? – Sąd przesłucha obie strony. Możecie składać wnioski dowodowe, np. wnosić o przesłuchanie świadków. Dowodami mogą być np. zdjęcia, wydruki maili. Świadkiem może być każdy, kto zna istotne okoliczności powodujące rozpad małżeństwa.

– Co z dziećmi? – Przy porozumieniu, przedstawiacie plan wychowawczy. Jeśli nie dojdziecie do porozumienia (lub jeśli nie uwzględni go sąd), sąd określi wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jedno z was lub oboje.

– A co z podziałem majątku? – Sąd zdecyduje o tym wtedy, gdy uzgodniliście podział. Inaczej będzie osobna sprawa. – Jaka jest opłata wnoszona wraz z pozwem? – Wynosi ona 600 zł.

art. 56–60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Zdjęcie

/Mat. Redakcyjne
/Mat. Redakcyjne

Rozkład pożycia

Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że między wami nie ma już więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd musi uznać, że jest to nieodwracalne.

Możecie nie dostać rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci. Lub jeśli byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo domaga się go małżonek wyłącznie winny rozpadu związku.

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:Pani | Electronic Arts | chcę

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.